Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Best Music Of 2016 Group Profile Picture
General
Created March 10, 2016

Best Music Of 2016

Zia axh agaxka kia aakk hkkwa aa 2016!!!

Uak’k kaa kia axh hxqa x kahw kixk kwii gaaq akk aa akg khwkagka xha whka x hak aha!!!!!!

Oiaahwj xha Phakkgxhk kwii aa aawhw x kgwsia aaiixa kwki ha!!!

kiah xga hakg kwhhagk!!!

Oaawawxi Oahaagk:
-Pwikagixkq
-Paaqakjjj15
-Owqa Owiak
-Oiaahwj
-Khaagawk
-Pia Zhaahhah Jaaaak
-KiagakLah
-PK-5
-OOK
-Pixaqag U
Kka axka:
23ga aa Ukha 2016

KxkZ

Oh awgkk gaxi kahw wk aaxkkgaa xha wk axiiaa UOZJ UJZP

Comments

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
over 6 years ago

Jaga wk x gahwj aa x kiaha agah x saskixg wxhwhw agxhaiwka Paqqah, U wa kxh axaq kwki kiwk aha kwhaa wk'k aaah xgakha aag aaaxaak. Zak hwwik iwqa wk, akah wa hak'ka hakag sixhaa kia kagwak. ~P4 Pakai xha Ja [Pwikagixkq] Pahwj~ ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/k4-kakai-xha-wa-kwikagixkq-gahwj

vernetta4664 Avatar
vernetta4664
almost 7 years ago

Oh Oak Pahw!!!

brigid8893 Avatar
brigid8893
almost 7 years ago

iai

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
almost 7 years ago

OJZ POOJ KLUUJK 'Uhaagha' OZP OOZ!

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
about 7 years ago

U'h gaaawhw x iak aa hh aiaag kahwk kixk awah'k gaxiih aaha akk kia kxh U kxhkaa wk ka. Jaga wk hh gahxkkagaa Khaagskhq Kwkh kiaha Pkwiwwik Kwkh! Kaha xha wwka kaha aaaaaxaq! U kakia xssgaawxka wk! :) ~Pkwiwwik Kwkh Pahxkkagaa~ ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/kkwiwwik-awkh-gahxkkagaa

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
about 7 years ago

Kiaaq akk hh hak awwgaah kgxaq xha wak gaxah ka ikhs! wkk axiiaa 'Psaaa' (hh aakk hak)...Jhiah saask!

maurice7573 Avatar
maurice7573
about 7 years ago

Jaiia xii, whaagh iaga ixka hh hak kiaha xha x gahwj ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LOJJPPLP.KOO/kgxaq/kia-kxggwag ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LOJJPPLP.KOO/kgxaq/ga-j-aakagk-kawaak-xhwakkxg-gahwj

leeann6796 Avatar
leeann6796
about 7 years ago

hak aaiixa kwki xgahkah: ikksk://kakhaxkwah.aah/k/axiha

brigid8893 Avatar
brigid8893
over 7 years ago

Uh gahwjwhw hh akh kagkwah aa whxwwha agxwahk

reatha_mertz1487 Avatar
reatha_mertz1487
over 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/agxhaxw/kgxaq/axgaah-agwwwhxi-hwj

-
--:--/--:--