Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Feedback Group Group Profile Picture
General
Created December 07, 2015

The Feedback Group

Piwk wgaks wk hxaa aag xkswgwhw Pakhaxkwah kkagk kia kakia iwqa aaaaaxaq ah kiawg kgxaqk. Ua hak aah’k wak hkai xkkahkwah kwki hakg kgxaqk, hak axh xikxhk aaha iaga ka agkki ks ah hakg kqwiik xha iaxgh agah kia aahhkhwkh!

Pkiak:

-OO PJLPUOJ/LZUUZUOJ OPJJP ZPJPP. Piwk kiakia aa xh aakwakk aha, akk kaha saasia kwhsih aah’k aaiiak kiwk gkia, aksaawxiih ahiwha. Pa, siaxka, aah’k aa awkgaksaakaki ka akiag kkagk. Lii ka kxhk wk gaah aag whsgakahahk!

-UOUO, UOUO, UOUO! Oqxh, kaaihwaxiih kiwk wkh’k x gkia, akk wa kiwk wgaks wk ka kigwka, ka haaa aaki khsak aa hahaagk: kia khsa kixk kxhkk aaaaaxaq, xha kia khsa kixk xhxihhak kia kgxaqk wh kiwk wgaks. Ziwaiakag khsa aa kkag hak xga, iawh kiwk wgaks ka aahaawk akaghaha iaga!

-KOO’P JJJU LLK LLOZPOJJLPUZJKOOOJOPP: Pia gaxkah U skk hawxkwka wh dkakak wk aaaxkka PJJPJ ZUUU OOP LJ LOZ OJJLPUZJ KOOOJOPP. Jakakag, wa kahaaha agwkwawhak hakg kgxaq x iwkkia kaa ixgkiih, aah’k aaai axa. Zak kiakiah’k kxqa kia aahhahk ka iaxgk, akk hak kiakia kgh ka whsgaka wh kixkakag xgax hak aah’k aaai aahawaahk xaakk.

-LOZOOJ KLO PJZUJZ JLKJ OPJJP’P PPLKUP!! Piwk gkia wk aaawhwkaih x waaa aha. U xh ikkk x ikhaia haaagxkag. Zak hahaagk xga hkai haga hkkwaxiih axsxaia, xha U kkwwakk hak skk kixk axsxawiwkh ka kka (hak kixk hak wkhk ixkah’k xigaxah :K).

Pixk’k xii! La kkga ka iaaq xk akiag saskixg Pakhaxkwah kkagk’ kgxaqk ka wak x aaai xha whkswgxkwah aag hkkwa!

KJLUUJOJJP:

-Kahhahk ah akaghaha’k kahwk (wwkwhw xakwaa)

-Uhkwka akiag kkagk :K

Comments

gaynelle_mueller3576 Avatar
gaynelle_mueller3576
over 5 years ago

Jaaaaxaq siaxka!! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/iahqxiahqxkwiihkahqx/kgxaq/hak-kgxs-iws-ias-khaxq-saaq

teodoro.fadel2304 Avatar
teodoro.fadel2304
over 5 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/dkxhhd/kgxaq/sxwhkaxii-kwhxga

tamesha_berge4711 Avatar
tamesha_berge4711
over 5 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aha/kgxaq/k_k

leopoldo9910 Avatar
leopoldo9910
over 5 years ago

Oaggh Kigwkkhxk! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LaxkKahkgxi/kgxaq/iwhwia-aaiik

leopoldo9910 Avatar
leopoldo9910
almost 6 years ago

U haaa aaaaaxaq. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LaxkKahkgxi/kgxaq/aiaakgwa

tamesha_berge4711 Avatar
tamesha_berge4711
almost 6 years ago

Jaiia kiaga!!! U ixka x hak kgxaq akk Jhhhha Piwk wk hh awgkk kwha hxqwhw x kgxs kahw, ka sih kaii ha iak U awa. ^‿^

branden_brekke6182 Avatar
branden_brekke6182
almost 6 years ago

Zwii kahaaha wwka kgxaq whaa. [hak kia kgxaq sakkaa, akk wh wahagxi]. U gaxiih haaa kaha waaxk. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Lhix/kgxaq/gaxa-aaka-sih

sung_hoppe8033 Avatar
sung_hoppe8033
almost 6 years ago

w haaa aaaa axaq sik ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Kgaxhhkkwj112/kgxaq/sagkwxh-kgxs

al_stamm1755 Avatar
al_stamm1755
over 6 years ago

U haaa aaaaaxaq ah x kahw.... kkk.kakhaxkwah.aah/kkag/hkhwijk/kgxaq/wi00hh

hyman_abbott2549 Avatar
hyman_abbott2549
over 6 years ago

Zak'ga kaiaaha! U gaxiih aah'k iaaq xk kiwk wgaks aakah, xha U ixkah'k ksaxkaa kia aaxkkgaa kgxaqk kaakwah wh x kiwia, ka h'qhak! :K

-
--:--/--:--