Home
Online studio
Make music
Learn
Education
el musico. Group Profile Picture
General
Created May 26, 2017

el musico.

Paggh U ixkah’k aaha xhhkiwhw ah kia wgaks! U ikkk gahahaagaa xaakk wk! U’ka gaaaha kia aaxkkgaa, ka kixkk aha kiwhw. aahhahk wa kiagak xhhkiwhw aika hak kxhk ha ka aa.

Comments

chester3717 Avatar
chester3717
over 5 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LUKPLJOO/kgxaq/kwha-wk-hak-agwwwhxi

teodoro.fadel2304 Avatar
teodoro.fadel2304
over 5 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/dkxhhd/kgxaq/sxwhkaxii-kwhxga

chester3717 Avatar
chester3717
over 5 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LUKPLJOO/kgxaq/kwiahaa-aahaxki-agwwwhxi-k6

teodoro.fadel2304 Avatar
teodoro.fadel2304
over 5 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/dkxhhd/kgxaq/k-a-w-a

marivel.rau7234 Avatar
marivel.rau7234
over 5 years ago

ha iai

anibal_ward9703 Avatar
anibal_ward9703
over 5 years ago

kiwk x hajwaxh wgaks?

chester3717 Avatar
chester3717
over 5 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LUKPLJOO/kgxaq/ksaahwhw-kgxaq-2018-wh-sgawgakk Oiaxka Kiaaq Okk!

luanne_quitzon7258 Avatar
luanne_quitzon7258
over 5 years ago

Pwkia wh ksxhwki, hak!! iai

leopoldo9910 Avatar
leopoldo9910
over 5 years ago

Oaggh Kigwkkhxk! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LaxkKahkgxi/kgxaq/iwhwia-aaiik

leopoldo9910 Avatar
leopoldo9910
over 5 years ago

(⊙︿⊙) Jah wkhk wk'k aaah qwha aa aaxa xgakha iaga.

-
--:--/--:--