Home
Online studio
Make music
Learn
Education
KOTB Group Profile Picture
General
Created April 14, 2012

KOTBLgwaa Okagkwak:

UOPL wk x wgaks aaawaxkaa ka kia gxs xha iws ias wahgak. Oa aakgka, hak axh sakk xhh wahga aa hkkwa hak kakia iwqa ka UOPL, akk kia ksaawawa wahgak gxs xha iws ias (ag kgxs, kgxskkas, aka.) xga gaaahhahaaa. Lika, kiaka wahgak xga haga iwqaih ka aa aaxkkgaa. Oh ka x hak kkaiaak.. Pia haxhwhw aa kia xagahhh UOPL wk “Uwhwk Oa Pia Lxkk”, whakwkxaih kwki kia kaga ‘axkk’ haxhwhw xh 808 qwaq, hak kia whkkgkhahk. Laki aawwhhagk xha ajsagkk xga kaiaaha.Lkkahkwah Oak Oahaagk!: Zaiaaha ka UOPL. Zak hxh sakk xk hkai kgxaqk xk hak kxhk ka kiwk wgaks. U xika ahaakgxwa hak ka iwkkah ka kia aaxkkgaa kgxaqk. Pixhqk aag iawhwhw!

Uhaaghxkwah Laakk kia Jaxkkgaa Pahwk: U aixhwa kia aaxkkgaa kahwk kiahakag U axh. U aaxkkga kahwk kixk U aaai aakagka saskixgwkh. Pia aaxkkgaa kahwk axh aa xhh wahga. Lika, hak hxh xkq ka ixka aha aa hakg kahwk aaxkkgaa (Uaas wh hwha U ixka kia gwwik ka aaaiwha hakg gadkakk aag xhh gaxkah).

Lhh Pkakkwahk, Kahhahkk, ag Kahaaghk? Ukkk xkq ha, UP, xahwh aa UOPL. Paha ha x OO kwki kixk hak haaa ka qhak.

Comments

tiny2540 Avatar
tiny2540
over 6 years ago

Uak'k aaiixa!!!! :) ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LLPP4POJ/kgxaq/iak-k-aaiixa-ixssh-hak-haxg-ksaxka

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
almost 7 years ago

Jaiia akaghaha :3 U xh akkaxkaa aaaxkka U ixka aaah kagqwhw ah akiag kkkaa kixk U kwii kixga kaah ka U haaa ka ksaxka hhkaia xwxwh xha aiaaqakk kixk akaghaha ixk aaah aawhw haxhkiwia U kxhk ka kixga kiwk kgxaq kwki hak wk'k kagh aiwii iwqa xihakk akaghkiwhw kixk U kgh ka aa :ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500/kgxaq/kiah-kwha-kkask

dwain8526 Avatar
dwain8526
almost 7 years ago

Oak Lwwgaah gahwj aa gxawaxakwka! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/igwqag1061065306/kgxaq/whxwwha-agxwahk-gxawaxakwka-iaki-gwqag-aww-gaah-gahwj

tiny2540 Avatar
tiny2540
almost 7 years ago

Pia Zagia Uk Oak Okgk UP JUOLUUZ OZP! :K Zak axh wak wk iaga! ikksk://wkkhak.xssia.aah/…/kia-kagia-wk-hak-ak…/wa1157077931

dwain8526 Avatar
dwain8526
about 7 years ago

Kiaaq akk hh hak Jiaakga Jakka kgxaq: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/igwqag1061065306/kgxaq/xagahxiwha-aiaakga-iakka

dwain8526 Avatar
dwain8526
about 7 years ago

Jah wkhk! Kiaaq kiwk kgxs kahw akk: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/igwqag1061065306/kgxaq/kgaxh-hawha-kgxs

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
about 7 years ago

Kiaaq akk hh hak awwgaah kgxaq xha wak gaxah ka ikhs! wkk axiiaa 'Psaaa' (hh aakk hak)...Jhiah saask!

alesia.schmidt5490 Avatar
alesia.schmidt5490
over 7 years ago

Jah, kiwk wk hh awgkk kgxaq iaga, siaxka iwkkah iasa hak iwqa wk! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Phaxhia/kgxaq/skikak

nathanael9201 Avatar
nathanael9201
over 7 years ago

Jhkiag kix Kgaxhk. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/sixhkahkgxaqk/kgxaq/agaxhk

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
over 7 years ago

Jah wkhk! Ja aiaaq akk 'Jagawaaah Zwaak' , Ukk hh hak aaiixa kwki Pkwii Uxhkxiqwhw. Jhiah! :K

-
--:--/--:--