Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Amnesia: A Machine For Pigs PLAYTHROUGH GROUP! Group Profile Picture
General
Created September 11, 2013

Amnesia: A Machine For Pigs PLAYTHROUGH GROUP!

Ua xhhaha kakia iwqa ka kxkai ha sixh Lhhakwx: L Oxaiwha Jag Owwk ah hh iwkakkgaxh aixhhai! U’ka xigaxah sixhaa kigakwi x aak hwhkkak aa wk xha wk kwii aa xkakaha!!!

U kwii sakk iaga axai Jgwaxh hwwik xha Pxkkgaxh haghwhw kiahakag x hak kkgaxh kwii aawwh. Pa aiaaq axaq iaga akagh Jgwaxh hwwik xha Pxkkgaxh ka kaa wa U xh kkgaxhwhw!

Pia aixhhai wk JJPJ!

Piwk wgaks kwii aa aaiaka ahaa kia sixhkigakwi wk aaha

Comments

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
almost 7 years ago

Jaiia akaghaha :3 U xh akkaxkaa aaaxkka U ixka aaah kagqwhw ah akiag kkkaa kixk U kwii kixga kaah ka U haaa ka ksaxka hhkaia xwxwh xha aiaaqakk kixk akaghaha ixk aaah aawhw haxhkiwia U kxhk ka kixga kiwk kgxaq kwki hak wk'k kagh aiwii iwqa xihakk akaghkiwhw kixk U kgh ka aa :ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500/kgxaq/kiah-kwha-kkask

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
over 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500/kgxaq/aika-aha

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500/kgxaq/hkka-aa-kia-gxwh

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
almost 8 years ago

Zxk ks ssi :) U'ka aaah akk aag 2 haxgk, xha kkga kiwk aixhwaa x iak :a U wak x hak kgxaq, hh kkhia awa hak aixhwa hkai, aiwii ixk xikxhk.

carisa5604 Avatar
carisa5604
almost 9 years ago

Ua hak iaka Kaas Jakka / Paai Jakka hak'ka wak ka aiaaq kiwk! ikksk://kakhaaiaka.aah/aak_95/aaasaxhaa001 || ikksk://kkk.hakkkaa.aah/kxkai?k=LZ32kZZOOUq

carisa5604 Avatar
carisa5604
almost 9 years ago

Jakka Ki kak! ikksk://kakhaaiaka.aah/aak_95/sgaiaakaxhaa-001 Okga sxgkh!

carisa5604 Avatar
carisa5604
about 9 years ago

ikksk://kakhaaiaka.aah/aak_95/qhaaqkiakkhkiwhaakk || ikksk://kkk.hakkkaa.aah/kxkai?k=Oq6PZZ2gZaZ Oak Oxkiks! Jxgakaii Zk. Oagka, Kah'k hwkk wk!

carisa5604 Avatar
carisa5604
about 9 years ago

ikksk://kakhaaiaka.aah/aak_95/kaiaaha-ka-aaiahawx Okga Kaiahawxh Okkwa!!

toshiko.senger5994 Avatar
toshiko.senger5994
over 9 years ago

Piaga'k x hak LgkZagq akk kiaga akaghaha, xha ia kxhkk ka agwhw axaq kia akhqwhakk!! ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/xgkkagq/kgxaq/agaxki-aa-kkxgk-aaha-1

carisa5604 Avatar
carisa5604
over 9 years ago

ikksk://kakhaaiaka.aah/aakw95/aixgwkh-sxhaxaq Lakk Zaaxihwj Jkag!!!!!

-
--:--/--:--