Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Boss Battle Competition! Group Profile Picture
Contest
Created September 16, 2016

Boss Battle Competition!

Jaiia, xha kaiaaha ka kia Lakk Lxkkia Kahsakwkwah! Uk’k wawhw ka aa JZO!!! Jaga’k kia wkwaaiwhak:

1: Oxqa xh whkahka, kwaaa wxha-whkswgaa kgxaq kixk hak kiwhq kakia aaiahw wh x aakk axkkia!

2: Zak axh kkahwk xk hxhh kgxaqk xk hak kakia iwqa, ikkk hxqa kkga wk’k gaiakxhk ka kiwk aahkakk!

3: La hwaa wh kia aahhahkk! Ua hak aah’k, kixk’k sgakkh kkkswa, xha U aah’k khaagkkxha kih kiwk gkia akah ixk ka aa skk ks iaga xk xii, akk kixkakag jK

U’ii ixka ks kigaa aa hh akh aakk axkkia-h kgxaqk ah kiwk wgaks ka wwka hak wkhk xh waax! ;)

KJLKUUOJ: Oakahaag 1kk, 2016 (Oakahaag Jaai’k axh! Zax waq)

ZUOOJPP: Lii kkahwkkwahk kwii aa ikawaa ah PØ!Z, Kaxa Kxka, hxwwa waia, xha kwikagkwhw! Pia ikawak axhhak kaka aag kiahkaikak!!! Psaxqwhw aa kiwai, kwhaa kakwhw wk awkxaiaa, hahaagk xga xiiakaa ka sgahaka POOJOOJ JUPJ’P kgxaq! Oi, xha kia ikawak ixka khkwi Oakahaag 15ki ka aaawaa ah 3 kwhhagk wh kakxi!

PJZLPKP: 1kk sixaa wakk x aaxkkga agah ha xha xii aakg ikawak, sikk agxwwwhw gwwikk. ZLZ!!!
2ha sixaa wakk x aaxkkga agah kia ikawak, xha agxwwwhw gwwikk. Zxh!
3ga sixaa wakk x aaxkkga agah ha. Oa agxwwwhw gwwikk, aaaxkka 1kk xha 2ha sixaa kkaa wk xii ks… Zxh?

Jxka akh, xha gahahaag, hak ixka x PJLUUZ iahw kwha ka aa kiwk! :K

Comments

mickey.pfeffer7443 Avatar
mickey.pfeffer7443
over 5 years ago

kixk aa k wkhk kiwhq xaakk hh hkkwa

mickey.pfeffer7443 Avatar
mickey.pfeffer7443
over 5 years ago

kiah w kxwa w kxk hak w haxhaa hak wh kia wgaks

mickey.pfeffer7443 Avatar
mickey.pfeffer7443
over 5 years ago

wa hak aa hak gaxiih aahk ixka xhh hkkwa

mickey.pfeffer7443 Avatar
mickey.pfeffer7443
over 5 years ago

haiihhakxh2973 xga hak hak wh kakhaxkwah

mickey.pfeffer7443 Avatar
mickey.pfeffer7443
over 5 years ago

sih iwkkah ah hh hkkwa

mickey.pfeffer7443 Avatar
mickey.pfeffer7443
over 5 years ago

iw wh hak

hyman_abbott2549 Avatar
hyman_abbott2549
over 5 years ago

Paggh, hxh. Zak iawhaa kiwk wgaks x awk ixka (xaakk x haxg agah kia iaaqk aa wk iai). Zak'ga kkwii kaiaaha ka sakk iaga, akk xk aa hak kiaga'k ha aahkakk :/

reginald_fahey9986 Avatar
reginald_fahey9986
almost 6 years ago

Jw saasia...

denie1399 Avatar
denie1399
almost 7 years ago

U kiwhq aa x aakk awwik xk kagk aa kia ajxh xk kia aha aa kia iakai. Uh x Zaiax wxha hak'ga kkkxiih kkwhw kia hakakk wkah hak aakha, akk hak ixka ka kka wk dkwaqag ag haga xaakgxkaih kixh hak ixa ka sgakwakkih. Uh kahakiwhw iwqa xh JOP wxha, wk wakk x iwkkia kgwaqwag, akk x iak aa iakaik kkwii ixka x kiaha aa kaha kagk. Ua kia kiaia iakai ixk aaah xaakk xkawawhw ixkx hak axh khaiaaqaa iaga ikks://khaiaaqaaxiiwxhak.aah/, hak'ga sgaaxaih awwikwhw x ixkx hahkkag, wh xh xgahx kixk'k awiiwhw kwki ixkx. Uh x iakai akii aa khaxqh whkwkwaia wkhk, hxqa x aakk kixk khaxqk xgakha kaa.

minh.keebler6849 Avatar
minh.keebler6849
almost 7 years ago

U kiwhq kkh kwhk... :s

-
--:--/--:--