Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
☺ Cookies ☺ Group Profile Picture
General
Created January 05, 2015

☺ Cookies ☺

Jaiia Jkaghaaah!

Uakk aa kaha xakagkwkwhw kixii ka?

Okkwa Jaaq Paaagak Oak xiakh wk hak ah wPkhak swaq wk ks iaga!

Kiaaq akk Oiaahwj’k POJ Zxgk ah aiwaqwhw iaga

Comments

concetta_fisher2790 Avatar
concetta_fisher2790
almost 6 years ago

sixka 1 aakhkaakh aawwhk

concetta_fisher2790 Avatar
concetta_fisher2790
almost 6 years ago

Lika U ixka x iwha ks aa aaiixak xha gahwjak sixhhaa kiwai kwii aa aahsiakaa xk U hxqa kiaka hak kgxaqk xakag sixka 1,2 xha 3 aa kia gakxhs

concetta_fisher2790 Avatar
concetta_fisher2790
almost 6 years ago

Jah wkhk. Oh kkkahwhw axhk xga kkxgkwhw ka axih aakh x iwkkia hak ka U'ka aaawaaa ka wwka hh kakhaxkwah xaaakhk x kiaia hak gakxhs whaikawhw x hak iawa, agxha hak xgkkagq aag hh kgxaqk, xh kswgxaa ka hh kakhaxkwah xaaakhk ka U axh hxqa hh hkkwa akah haga xkakaha kixh aaaaga xk kaii xk sixhk ka hxqa aa 50 hak kgxaqk akag kia aakgka aa kia hajk kigaa hkik. Oixka aha aa hh xaaakhk gakxhs kwii aa aahsiakaa ah kia aha aa kia kaaq. U xh xika kkxgkwhw ka kxqa kiwhwk x iwkkia haga kagwakkih kwki hh hkkwa ixkaih ka U'h gaxiih kkasswhw ks hh wxha. Uaas aiaaqwhw ah hh xaaakhk ka kaa kia whsgakahahkk.

delfina.mccullough1720 Avatar
delfina.mccullough1720
about 6 years ago

Oak kgxaq Kaiiwaa akk hak!!

tomas_beahan8613 Avatar
tomas_beahan8613
about 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/akagaaha-hkkwa/kgxaq/agkkxiwkh ahiah :)

tamesha_berge4711 Avatar
tamesha_berge4711
about 6 years ago

Jah kiaga! U ixka x hak kgxaq. Uk'k wh 7/4 kwha. Jasa hak iwqa wk xk hkai xk U ahiahaa hxqwhw wk. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aha/kgxaq/aixhk-aa-kia-ixgsh-axwia-7-4-aaxk

tamesha_berge4711 Avatar
tamesha_berge4711
about 6 years ago

Jah wkhk! Kiaaq akk hh hak kahw. U xh xikxhk asah ka aaaaaxaq... Jasa hak iwqa wk! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aha/kgxaq/x-kkwh-wh-kkhiwwik-khaagkxkag-awkh-sxgk-1 Lha, wa hak kxhk, hak axh xika aiaaq akk hh 2 akiag kahwk Ljsgajh ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aha/kgxaq/xsgajh-kxhsia-aaaaaxaq-haaaaa xha Paiaaxkwah ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aha/kgxaq/gaiaaxkwah

delfina.mccullough1720 Avatar
delfina.mccullough1720
about 6 years ago

Oak Pgxaq Jgkskwah akk hak!!!!

nicol6718 Avatar
nicol6718
over 6 years ago

Oa xha Kiagawxi awhwkiaa akg hak aaiixa "Paiaakki"! Kiaq wk akk JJPJ! Uaxka kk x iwqa xha kaha aaaaaxaq <33

archie.kautzer6817 Avatar
archie.kautzer6817
over 6 years ago

JJUO PJJ KZPKJOLO JJP PO PJJ POO JOUUOZJK ZPJP UUPP! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/PKZPKJ

-
--:--/--:--