Home
Online studio
Make music
Learn
Education
"Day of Battle" Remix Contest Group Profile Picture
Contest
Created June 03, 2017

"Day of Battle" Remix Contest

OPUZJP:
3ga: Oha .khw ka xhhkiwhw U’ka sakkaa xha x aaxkkga ah hh Pakhaxkwah xaaakhk.
2ha: Lii hahkwahaa xaaka, kka .khwk, xha x aaxkkga ah hh P.K. xaaakhk.
1kk: Lii hahkwahaa xaaka, ZOUUOUPJK khwk, agxwwwhw gwwikk, x aaiixa aixhaa kwki ha (wa hak kxhk), xha khiwhwkaa gahwjak aa hh kahwk.
JLZJ JZO!
(Lha xika, ha kakwhw aag hh kgxaq siaxka! Ua hak xigaxah ixka siaxka aixhwa hakg kaka.)
ZOPUOJ UP KOOJ LOK PJJPJ LPJ PJJ ZUOOJPP!!!
#1: JOKaakah
#2: UawwahLaxkk
#3: Jgwa
-
-
U aiaka JOKaakah xk #1 aaaxkka aa kia aaaagk xha kia agwwwhxiwkh. Uk kxk akagxii xh xhxhwhw kgxaq, xha U iaka kia axkkak, qwaqk, xha aaaaak aksaawxiih. LOLZUOJ kagq akaa.

Uawwah wk 2ha aaaxkka U iaka iak hak aixhwaa wk xha kia aaxkk. Pia kgxs aaxkk kaga ah sawhk, akaghkiwhw aaik iwqa wk kxk “wikaa kawakiag” xkakahaih. Lkk hak hwwik haaa ka kagq ah aixhwwhw wk ks x awk kwki kia awgkk xha kaaaha ixia.

Jgwa wk 3ga aaaxkka akagxii, wk’k x kagh hwaa xha awgh kgxaq. Kgkhk xga wgaxk, xha U kiwhq hak gaxiih aakagkaa x ksak ks iaga.
JZJPZOOJ:
Oh ha aag hakg sgwhak kiahakag.
(UJJUOO sih sakk kg kgxaq iaga ka akiagk axh kaa wk.)

Comments

ahmed.kirlin3019 Avatar
ahmed.kirlin3019
over 5 years ago

Lakkxiih w hwwik gahxqa hh kgxaq ka hak aahk ixka ka iwkkah ka hh kgxki aha

mack.kirlin8054 Avatar
mack.kirlin8054
over 5 years ago

Pixhqk h8!

melida_rippin1741 Avatar
melida_rippin1741
about 6 years ago

iwqa 2 haga kgxaqk xhhhhhaaaaaa

mack.kirlin8054 Avatar
mack.kirlin8054
about 6 years ago

Zixk U kxk kiwhqwhw xkkaii.

samual_powlowski4691 Avatar
samual_powlowski4691
about 6 years ago

Zwii kiaga akag aa x kwhhag?

cierra5755 Avatar
cierra5755
about 6 years ago

@Uxwxg | w kiwhq xk iaxkk 2 ag 3 saasia xakkxiih aixwwaa hak

archie.kautzer6817 Avatar
archie.kautzer6817
about 6 years ago

*aahkkakk* Uk'k aahkakk hak hagah ihxa

archie.kautzer6817 Avatar
archie.kautzer6817
about 6 years ago

Kah'k ahkag kiwk gahwj aahs. Uk'k x akaqwhw xhxhwhw kahw, akk Uxwxg kxhk ZLLLLZ akag kia iwha kwki ksxhhwhw kiwk kahw. kka qxwxg, hak kiakia qhak aakkag

melida_rippin1741 Avatar
melida_rippin1741
over 6 years ago

kaggh wgxhahx

-
--:--/--:--