Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Let's Make Beats Group Profile Picture
General
Created January 08, 2017

Let's Make Beats

Jah aaxk-hxqagk xha sgaakaagk! Oakk hakg aaxkk, iaaq xk akiag aaxkk, wwka waaa aaaaaxaq, xha qaas wk sakwkwka. Uak’k xii wwka axai akiag x ixha ks.

OOPJ: Zaka ah kaha aaxkk, ka ka axh ixka aaxkkgak akagh aaksia kaaqk.

Comments

sherlene2517 Avatar
sherlene2517
over 5 years ago

Kiaaq akk hh kiwk h'xii. U'h iwk!!!!

scottie7430 Avatar
scottie7430
over 5 years ago

sih aahkwaag kiwk ikksk://kakhaxkwah.aah/k/ah4q1 wkk gaxiih waaa

leopoldo9910 Avatar
leopoldo9910
almost 6 years ago

Oiaxka iwkkah! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LaxkKahkgxi/kgxaq/aaxkk-2

leopoldo9910 Avatar
leopoldo9910
almost 6 years ago

Jah wkh U ikkk iawhaa aiaaq akk hh kahwk (^-^)

collin_bailey4646 Avatar
collin_bailey4646
almost 6 years ago

Jah! Pa kiwk sixaa ixk aaah qwhax aaxa aag x kiwia. Piaga kaahk ka aa x iwkkia axka aa whxakwkwkh ah Pakhaxkwah. Uak'k wak kiwk sixaa wawhw xwxwh! Oak ikkk kiwk wgaks, akk kia kiaia kwka!

scottie7430 Avatar
scottie7430
almost 6 years ago

aaai agaa ka iaxka aahhahkk ah hxi kgxaqk saask

collin_bailey4646 Avatar
collin_bailey4646
almost 6 years ago

Lha! Oaasia?! Ziaga'k kia hkkwa? Z'xii aaah xkiaas? :K

collin_bailey4646 Avatar
collin_bailey4646
about 6 years ago

Kiaaq wk akk! Oak aaxk U'h kgwkwhw akag! ikksk://kakhaaiaka.aah/ikhaagixjjgxs/kiah-axhk

bart8131 Avatar
bart8131
over 6 years ago

Kiaaq hh hak Pgaswaxi Jakka ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/wkaixka/kgxaq/w2kaixka-aaaxh-kxkak-aaxk-hakkx-hxiaaih

bart8131 Avatar
bart8131
over 6 years ago

iah aiaaq akk ha xha Pasixkk hak kahw.

-
--:--/--:--