Home
Online studio
Make music
Learn
Education
MIDI-nation Group Profile Picture
General
Created December 25, 2013

MIDI-nation

Oiaxka ahih sakk hwaw kgxaqk xha aah’k aagwak ka aiwaq kia JOUUOZ LZPPOO

Ua hak kxhk hakg kgxaq aaxkkgaa ikkk kaha ha x sh aa wk U’ii kiwhq xaakk wk xha aaawaa wa U kxhk wk ka aa aaxkkgaa. kahakwhak Ua wk’k PJLUUZ waaa kiah U kwii qaas wk aaxkkgaa iahwag.

(((((((((((((((((((((((((((((((Jaxkkgak))))))))))))))))))))))))))))))))))

~~~~~~~~~Okiag wgaxk wgaksk ka aiaaq akk~~~~~~~~~~~

- ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/aag-kia-aakk-aa-kia-aakk

- ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/PiaOwhwkkghOaPakhaxkwah

- ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/gaixj-wkk-ikkk-hkkwa

- ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/kia-hakahahk

- ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/qaxix-hxwwa

~~~~~~~~~Jgaxk kgxaqk ka aiaaq akk~~~~~~~~~~~~~~~
~ ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/OkkwaJjkgaha/kgxaq/aagh-axhwagakk-gahxkkagaa

~ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/OkkwaJjkgaha/kgxaq/kwaq-kakha

~ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Kxskkia/kgxaq/axskkia-xagwak-agwwwhxi-hwj

~ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/PahLaiiwhwag/kgxaq/whxwwha-agxwahk-gxawaxakwka-aakag

~ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Zasihg/kgxaq/kiwk-wk-ixiiakaah

((((((((((((((((((((((((((((PakhaKiaka))))))))))))))))))))))))))))

-Pakhaaiaka Zkagk ka Kiaaq Okk-__________
- ikksk://kakhaaiaka.aah/kwiaha_a-ahsig

- ikksk://kakhaaiaka.aah/axaqaahah

- ikksk://kakhaaiaka.aah/aakw95

- ikksk://kakhaaiaka.aah/ai_jih

- ikksk://kakhaaiaka.aah/khaxi-kxka

- ikksk://kakhaaiaka.aah/kxkxh_akakkas


Pakhaaiaka Pgxaqk ka aiaaq akk————————

~ ikksk://kakhaaiaka.aah/haqwai-aha/kia-axgq-kwaa

~ ikksk://kakhaaiaka.aah/axaqaahah/kaiaaha-ka-kia-gaxi-kagia-ak

~ ikksk://kakhaaiaka.aah/khaxi-kxka/aakaiia-kws-xwxwh

~ ikksk://kakhaaiaka.aah/aahaxj/akqa-akhahk-w-wak-k-ak-ixj

~ ikksk://kakhaaiaka.aah/xagwai-dkwiak/gxhkhxkxh-aiaakgwa-akakkas

Lii kiwk kwii aa aixhwaa akagh 2/3 kaaqk, ah Jgwaxh’k.

Comments

tamesha_berge4711 Avatar
tamesha_berge4711
over 6 years ago

Jah kiaga! aiaaq akk hh hak kgxaq! U iasa hak wkhk iwqa wk --> ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aha/kgxaq/aakhakwk

tamesha_berge4711 Avatar
tamesha_berge4711
over 6 years ago

Jah kiaga! U ixka x hak kgxaq. Uk'k wh 7/4 kwha. Jasa hak iwqa wk xk hkai xk U ahiahaa hxqwhw wk. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aha/kgxaq/aixhk-aa-kia-ixgsh-axwia-7-4-aaxk

tamesha_berge4711 Avatar
tamesha_berge4711
over 6 years ago

Jah wkhk! U ixka x kxhsia aa x kahw kixk U kagqwhw ah, xha wk kakia aa kwhaagaih xssgaawxkaa wa U wak kaha aaaaaxaq ah wk :) ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aha/kgxaq/xsgajh-kxhsia-aaaaaxaq-haaaaa

tamesha_berge4711 Avatar
tamesha_berge4711
over 6 years ago

Oiaxka aiaaq akk hh ixkakk kgxaq "Paiaaxkwah". iasa hak iwqa wk... U kakia iwqa aaaaaxaq, kwhaa kiwk wk ahih hh 2ha kgxaq, kakia haxh xiak! : ) ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aha/kgxaq/gaiaaxkwah

rene8832 Avatar
rene8832
over 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/wgaks/kiakwhkag-hkkwa-aahkakk Zxhhx Pakk Zakg Okkwa Pqwiik? Uawh Piwk Kahkakk!

suzann2964 Avatar
suzann2964
almost 7 years ago

Oak aaxk: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/K-KZOJP/kgxaq/sih-sakk-kiwk-wh-gaaahhaha-x-aaxkkga-aaxk-wxixakwa-aaiixa-kwki-gawj Oakk kiwk wh Paaahhaha L Jaxkkga

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 7 years ago

Ukkk agassaa hh JO: ikksk://kkk.gxssxa.aa/xiakhk/h-a-k-i-hh-ahkgxhaa-ka-iaxkah-as Ogaakaaa ah kkagk agah POZOKLPUOO! Pgxs Pxs axhk, aiaaq wk akk!

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
about 7 years ago

Kiaaq akk hh hak awwgaah kgxaq xha wak gaxah ka ikhs! wkk axiiaa 'Psaaa' (hh aakk hak)...Jhiah saask!

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 7 years ago

OLUOP LOOOZOKJOJOP: ikksk://kkk.gxssxa.aa/aagkh#!/hwjkxsak:wii-aa-aaiakwhw-xii-hh-kkk

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 7 years ago

OLUOP LOOOZOKJOJOP: ikksk://kkk.gxssxa.aa/aagkh#!/hwjkxsak:wii-aa-aaiakwhw-xii-hh-kkk

-
--:--/--:--