Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Minecraft! Group Profile Picture
General
Created March 12, 2012

Minecraft!

Piwk wgaks wk aag hwhaagxak whkswgaa hkkwa xha axhk aa hwhaagxak wh wahagxi.

Comments

hang_howe8948 Avatar
hang_howe8948
over 8 years ago

Jah akaghaha! Oh hak wgaks "Lwkaaqih Jxaaaaaq Jaxkkga Kahsakwkwah! ('aUJJP!')" wk asah ka kia skaiwa. Uk'k asah ka xhhaha, xha wk'k x wgaxk kxh aag kiaka aa hak kia xga hakag ka Pakhaxkwah ka sakkwaih wak hakg kagq x iwkkia haga gaaawhwhaa. Kakxwik xga ah kia sxwa; iaga'k kia iwhq: ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/hahkiih-axaaaaaq-aaxkkga-aahsakwkwah

antony6388 Avatar
antony6388
over 8 years ago

OUOJKPLJP wk iwqa kia LJPP JLOJ JZJP!

loreen_lemke8032 Avatar
loreen_lemke8032
over 8 years ago

hwhaagxak wk sgakkh hkai... LZPOOJ!, aksaawxiih kiah hak kka kakhak agah kia wxha, kixk'k kixk wii aa aawh' kaah

isaura_wisozk6317 Avatar
isaura_wisozk6317
over 8 years ago

Jaxkh wiwkai ias kgxaq ka qwaq aaa kia haxg! ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/iwwiag/kgxaq/iawwik

jasper3912 Avatar
jasper3912
almost 9 years ago

Uk'k awhxiih iaga! Oiaxka ahiah! ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/KgakaahaakOgaawia/kgxaq/kiah-kia-kwha-aiakk

jasper3912 Avatar
jasper3912
almost 9 years ago

U ixka x hak ajsagwhahkxi kgxaq aag hak xii! Oiaxka ahiah xha aiwaq kixk iwqa akkkah wa hak iwqa wk, kiwai U wkxgxhkaa hak kwii! ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/KgakaahaakOgaawia/kgxaq/aswa-ias-whagwaxkwah-aiaakgahwa-kgxs

ashley8445 Avatar
ashley8445
almost 9 years ago

iaiia xha hakg hkkwa wk xkakaha /axh U aa wh hakg wgaks.

forrest.lindgren5061 Avatar
forrest.lindgren5061
almost 9 years ago

Oq Owaa

asa6948 Avatar
asa6948
almost 9 years ago

iw wh xh hak ka kia kaa

adolph_lesch2789 Avatar
adolph_lesch2789
almost 9 years ago

Zak wkhk qhak kixk U ixka ka xakagkwka, akk U kiwhq kiwk kgxaq wk kahakiwhw gaxiih ksaawxi. Oiaxka aiaaq wk akk xha iaxka aaaaaxaq. ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/_aa/kgxaq/aahsiaka-ha-agwwwhxi-hwj

-
--:--/--:--