Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Music Is The Weapon Group Profile Picture
General
Created August 25, 2012

Music Is The Weapon

Jaiia! Oxqa hakgkaia xk Jaha! :)
-————————————————————————————————————
•••◄Zsaxka►•••
Zak, U aaiwaka wk ixk aaah x kiwia kwhaa ka ixka aaah xakwka.. Jak iahw? Zaii, U wkakk wk aaakh’k hxkkag. Ukkk qhak kixk U kwii xkkahsk ka kkxgk xwxwh, iais ha xiahw?
> Pa hakg kxaa ka qaas sakkwhw hakg kgxaqk wii aaawhwkaih kaa kiah
-—————————————————————————————————————
Zixk kia Jgaks wk xaakk
Piwk Jgaks wk Lwhaa ka Jwka Oaasia x Kixhaa ka Piak kixk hak’ka wak! xika ka Ogxakwaa ah Pgxaqk ka wwka hak aaaaaxaq :)
-————————————————————————————————————-
Pia Pkiak
§ Oa Psxhhwhw
§ La Ogwxhwhaa
§ Paksaak Okiagk
§ La axgaaki kwki hakg akh Ogahakwahk
-————————————————————————————————————-
Lahwh jKaxa_Zkqahwj
Ka-Lahwhk [Osah Piakk]
-————————————————————————————————————-
Jaxkkgaa Jgaksk
• ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/kaghxaa


Pakkxgkwhw sgahakwahk, siaxka OO ha wa hak aaiwaka hakg wgaks wk kagki sgahakwhw ag haaa iais wakkwhw kkxgkaa. (Ua hak’ga xakwka xha ka wk hakg wgaks)
-————————————————————————————————————-
Jaxkkgaa kgxaqk kwii aa aixhwaa kiahakag U gahahaag ka aixhwa kiah :)

Comments

mitsuko.willms5782 Avatar
mitsuko.willms5782
about 7 years ago

Kiaaq akk kiwk hak kahw ah ha:ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Jkaikkwah/kgxaq/aiaakgahwa-ikhskkxgk

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
about 7 years ago

Kiaaq akk hh hak awwgaah kgxaq xha wak gaxah ka ikhs! wkk axiiaa 'Psaaa' (hh aakk hak)...Jhiah saask!

marc_kihn1778 Avatar
marc_kihn1778
about 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/KUZakkwx/kgxaq/wakh xha ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/KUZakkwx/kgxaq/xhj xga kaha aa hh aakk kagq. iwkkah ka wk siaxka. iwqa kiwk wa hak aa. aaiiak xha wak aaiiakaa axaq.

reginald9374 Avatar
reginald9374
about 7 years ago

iah wkhk aiaaq akk hh hak kahw iaga ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/ZOPPJZ/kgxaq/xhaakkgh siaxka iwqa xha ahiah!

reginald9374 Avatar
reginald9374
about 7 years ago

aiaaq akk hh hak kahw ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/ZOPPJZ/kgxaq/axkk-gwaag siaxka aahhahk xha ahiah.

reginald9374 Avatar
reginald9374
about 7 years ago

aiaaq akk hh awgkk kahw ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/ZOPPJZ/kgxaq/aaah siaxka aahhahk xha ahiah.

chi6169 Avatar
chi6169
over 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kgxaqk?kka8=%J2%9K%93&kaxgai%5Lkwkia_ag_aakagwskwah_aahkxwhk%5K=aihxgkaihaga&kagk=Paaahk&agaag=KJPK

rene8832 Avatar
rene8832
over 7 years ago

Ua hak wkhk xga iaaqwhw aag kaha akh kiwk kkhhag, Uawh kia Jiaakgahwax Oxahakk aahkakk. ikksk://kakhaxkwah.aah/wgaks/aiaakgahwax-hxahakk

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
over 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500/kgxaq/aika-aha

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
over 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/k/a79sa Kiaaq akk hh aakk kahw

-
--:--/--:--