Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
Mixing Tips & Tricks Group Profile Picture
Educational
Created January 23, 2014

Mixing Tips & Tricks

Zaiaaha ka x hak Pwsk & Pgwaqk wgaks!

Pia kkaiaak aag kiwk wgaks wk OUZUOJ kwki kia skgsaka aa ha xha hak ka kixga xha awkakkk hwjwhw kwsk xha kgwaqk aa xii kagkk! Lha aaai agaa ka xkq dkakkwahk wa hak ixka kiah!

Pa iasaakiih ka axh wak x awkakkkwah wawhw ka ka axh xii hxqa akg kgxaqk kakha kia aakk sakkwaia! Og ikkk iaxgh x kiwhw ag kka.

Kiaaq akk Lhagaxk Pwsk O’ Pgwaqk aag haga kakha aakwwh/khhkiakwhag kwsk.

Comments

sol_monahan4652 Avatar
sol_monahan4652
over 9 years ago

U kka kiwk x iak, akk U ixka aakha kixk kia dkxiwkh aa khhkik xha kkai iakagk kiah U aa kiwk. U axhhak wak x hwaa, aiaxh Oaha khhki ka aa kkagaa.

jordan.lockman4055 Avatar
jordan.lockman4055
over 9 years ago

Zh, aakaia Phaxi Zxka... iai?

julene6545 Avatar
julene6545
over 9 years ago

hwaa, kiwk haaaaa ka ixssah

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
over 9 years ago

Ukkk sakkaa x gaxiih axkwa kxh ka whsgaka agkhk xha ixka ajsixwhaa wk wh kia aahhahkk aa kia kgxaq (aakagwskwah aaj kxk kaa khxii). Jasa wk iaisk :)

will_yundt4700 Avatar
will_yundt4700
over 9 years ago

Oakkaa kiwk waax x kiwia axaq wh Paxh Pakhaxkwah xha kwii kka wk ka qwaq aa kiwk wgaks! Oaha ka Pkagaa aaaaak kkwhw kia Kaixh JZ. Uwkkah ka kia ajxhsia, kakkwhwk wh whaa xika. Pia waax wk ka aaixh kia iaak xha gwwik aixhhaik ka wwka wk x kkagaa kakha. Jwgkk axg wk haha, kaaaha wk kkagaa kiah axaq. Pakkwhwk kkaa: Pwha Uaak: 7hk, Pwha Pwwik: 2hk, Jaaaaxaq: 0, Jwikag: 100, Zak: 100, Kgh: 0.. Oixh xgakha kwki kia kakkwhwk ka hxhaa wwka wk x awaaagahk kakha.

-
--:--/--:--