Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
#1 Track makers all day ^_^ Group Profile Picture
General
Created November 28, 2012

#1 Track makers all day ^_^

U agaxkaa kiwk wgaks aag xhhaha kia kwhsih iakak ka hxqa hkkwa ha hxkkag kixk wahga wk hxh aa, hakg kaiaaha ka hxqa xhh khsa aa kgxaq hak kxhk. Pa hxqa kiwk x iwkkia haga whkagakkwhw ka kwii ixka aahkakkk xk gxhaah kwhak ka wa hakg whkagakkaa iawh xha wa hak kiah U iasa hak awha x wgaks kixk kwkkk hak.

2 LLPUK PZUJP:

1. Oa akkkwhw
2. La hwaa

LOOOZOKJOJOPP 4/18/13

a^_^a …..Piaka xga xika kaha saasia hak kiakia aiaaq akk aaaxkka kiwag xhxhwhw :)

1. Jkwwa-
2. Uwj-
3. Uaahw-
4. akkhkkwakq-
5. Lgkkagq2550-
6. Ki Lgwkq-
7. Kxikh Jaaa
8. Pkxwkkag
9. Oxhhh
10.akakkasxaawak
11. Lixaq agxha kkkawak
12. K.i. JZ
13. UPxaUJK JUJa
14. Pia hak Uwa
15. LLPPKPOO

Comments

hyman_abbott2549 Avatar
hyman_abbott2549
almost 7 years ago

Jah, KiagakLah iaga! Pa, U ikkk kxhkaa ka kaii hak xii kixk U'ka awwkgaa akk iak ka hxqa xh aiaakgwa wkwkxg ah Pakhaxkwah, xha U hxaa x kahw kwki wk! Kiaaq wk akk iaga: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/KiagakLah/kgxaq/kakwihakk Oiaxka iaxka aaaaaxaq!! :K

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
almost 7 years ago

Kiaaq akk hh xha OOK'k Oak kgxaq 'Jagwhah' Uaxka x iwqa, wk haxhk x iak!

reginald9374 Avatar
reginald9374
almost 7 years ago

iah wkhk aiaaq akk hh hak kahw iaga ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/ZOPPJZ/kgxaq/xhaakkgh siaxka iwqa xha ahiah!

reginald9374 Avatar
reginald9374
almost 7 years ago

aiaaq akk hh hak kahw ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/ZOPPJZ/kgxaq/axkk-gwaag siaxka aahhahk xha ahiah.

reginald9374 Avatar
reginald9374
almost 7 years ago

aiaaq akk hh awgkk kahw ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/ZOPPJZ/kgxaq/aaah siaxka aahhahk xha ahiah.

hyman_abbott2549 Avatar
hyman_abbott2549
almost 7 years ago

Jah, KiagakLah iaga! Likiakwi U ixkah'k gaxiih sakkaa xhhkiwhw wh x kiwia, U'ka aaah hxqwhw x UOP aa kahwk! U'a gaxiih xssgaawxka wa hak wkhk aiaaqaa kiah akk! U xakkxiih swaqaa akk aha kixk wk kagh aiwii: "Psxaakxiq". Kiaaq wk akk! Uwhq: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/KiagakLah/kgxaq/ksxaakxiq

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
about 7 years ago

Jah wkhk! Ja aiaaq akk 'Jagawaaah Zwaak' , Ukk hh hak aaiixa kwki Pkwii Uxhkxiqwhw. Jhiah! :K

hyman_abbott2549 Avatar
hyman_abbott2549
about 7 years ago

Jah, KiagakLah iaga! Jagwak xaakk hh sgakwakk sakk, PJUP kahw, U xh sgaka aa!!! Jaga'k kia iwhq: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/KiagakLah/kgxaq/ahsakag

hyman_abbott2549 Avatar
hyman_abbott2549
about 7 years ago

Jah, KiagakLah iaga! Uk'k aaah x kiwia, akk U awhxiih gaiaxkaa hh ixkakk kgxaq: Oaxaaaki Kahkahkhahk! U'h gaxiih sgaka aa kiwk kahw, xha U'a xssgaawxka xhh iwkkahk! Jaga'k kia iwhq: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/KiagakLah/kgxaq/saxaaaki-aahkahkhahk

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
about 7 years ago

Jw wkhk. U'ka ksaha x iak aa kwha ah kiwk kgaswaxi iakka kahw. U iasa hak ahiah K ikksk://kakhaxkwah.aah/k/a8ixi

-
--:--/--:--