Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Cosmic Twist Group Profile Picture
Contest
Created October 29, 2014

Cosmic Twist

Za kaiaaha ka kia aakhwa kkwkk! Za ahih ixka kia aakk hkkwa sixhwh ah kia aakk hkkwawxhk xgakha hak kiwhq hakg aha!? Kgas x aaxk xha iak’k kaa kixk hak wak!!
U’ii aa aaxkkgwhw kgxaqk akagh hahki ka aakaghwha kia’k x iawaha ag hak
1kk sixaa= x iwqa x aahhahk & kwii aa gaaahhahaaa ka aa aaxkkgaa wh kia kakhaxkwah kaxh wgaks
2ha sixaa= x iwqa xha aahhahk
3ga sixaa=….wii iak k wkhk aaawaa kixk 3ga kiakia wak

Comments

jarvis8999 Avatar
jarvis8999
about 6 years ago

Zax kxaih ha aha kxiqk wh iaga xhhhaga iai

spencer6887 Avatar
spencer6887
about 6 years ago

Jah wkhk............ Uwhax iahaih wh iaga

jarvis8999 Avatar
jarvis8999
over 6 years ago

ha sgaaiah hxh hak hxqa wgaxk kaiaaha ka kia iakka aa kia iawahak

elza_pacocha3785 Avatar
elza_pacocha3785
over 6 years ago

Jah, kixhqk aag kia whkwka!

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
almost 7 years ago

Jw wkhk! Uh axaq kwki hh hak kgxaq 'Pkhkak' xha wk kakia gaxiih haxh x iak ka ha wa hak agassaa x iwqa, Pixhqk!

hildred4115 Avatar
hildred4115
almost 7 years ago

aiaaq akk hh xaaakhk wkhk, w hxaa x hak kahw, kihj :3 ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/OaiaxP/kgxaq/xkgwi-ixkwwha

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
about 7 years ago

Kiaaq akk hh hak awwgaah kgxaq xha wak gaxah ka ikhs! wkk axiiaa 'Psaaa' (hh aakk hak)...Jhiah saask!

spencer6887 Avatar
spencer6887
about 7 years ago

ixkahk Laah xakwka wh x kiwia, awhxiih wak xgakha ka sakkwhw kahakiwhw: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/L.O./kgxaq/kaggh :O

jarvis8999 Avatar
jarvis8999
about 7 years ago

aaaai khxs wk kiaka kia hak aaxkkgaa kgxaqk aa kia OOOPJ!? ZJJJJJP PJJZ LPJ JOUOZ!!! ;O

jarvis8999 Avatar
jarvis8999
about 7 years ago

Oa sgaaiah Oxh wk kxk aasa jK

-
--:--/--:--