Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
Soundation United! Group Profile Picture
General
Created October 18, 2016

Soundation United!

“Pakhaxkwah Zhwkaa” wk x aahhkhwkh akii aa xhxhwhw hkkwa :)
U kwii aa xakwka iaga, xha wa U’h hak, OO OJ!
U haaa ka akkxaiwki kaha gkiak kia:
-Oa kh-aawkaa iaas kahwk, wa hak kkahwk aha, wk kwii aa gahakaa
-Oa awwikwhw, ixkwhw, aka., U kxhk saasia ka aa hwaa <3
-KO OOP OPOOOPJ ZOZP PPLKUP, JPOZOP, ZPJPP, JPK., UO PJJ KOOOJOP PJKPUOO!(akah Ua hak sakk wk ka kiwk wgaks)
-KO OOP OO ha ka aa aaxkkgaa, U aaxkkga kia kgxaqk U iwqa kia hakk <3
-Jxka akh, xha sakk xk hkai xk hak kxhk iaga :)
-KO OOP kkahwk kws’k, sgakwakk, aka. akaghkiwhw aika wk awha!

Lhh haga dkakkwahk hak ixka, xkq ha ;)

U kah’k aaxkkga xhh aa hh kgxaqk

Piwk kxk whkswgaa ah x KL wgaks U’h wh jK

U kwii ksaxka kia aaxkkgaa iwkk akagh 1-2 kaaqk

Comments

bart8131 Avatar
bart8131
about 6 years ago

Lhhaha aaiixa. Okk aa whkswgxkwah. OO ha.

archie.kautzer6817 Avatar
archie.kautzer6817
about 6 years ago

OUJLPJ PJLK PJJ PZUJP!

archie.kautzer6817 Avatar
archie.kautzer6817
over 6 years ago

JJUO PJJ KZPKJOLO JJP PO PJJ POO JOUUOZJK ZPJP UUPP! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/PKZPKJ

delana_walker1278 Avatar
delana_walker1278
over 6 years ago

iakk hxqa kakhaxkwah wgaxk xwxwh..........ZK

archie.kautzer6817 Avatar
archie.kautzer6817
over 6 years ago

hs

myrtie5997 Avatar
myrtie5997
over 6 years ago

Kxka kixhqk aag whkwka

johnsie2405 Avatar
johnsie2405
over 6 years ago

Piaka xga kaha iwk kahwk wkhk!

bart8131 Avatar
bart8131
over 6 years ago

@UJZK waaa. w ikkk kxhkaa ka hxqa kkga aaaxkka w'ka kaah kxh ka hxhh saasia kiwhq kiaga ka xhxhwhw xha xii kiah akag aa w ikkk skga iaask. xikiakwi w wkakk kiah w kkxgkaa w kkh kkwhw skga iaask akk kiah w xakkxiih iaxghaa ka kka OUKUk

glinda5718 Avatar
glinda5718
over 6 years ago

@36hxkk kia kahwk U hxqa xga skgaih OUKU; U xwgaa kixk kia iaask xgah'k kagh waaa ka kka.

glinda5718 Avatar
glinda5718
over 6 years ago

@KaxaKxka iai U'h xakkxiih 17 akk hak qhak kixk U haxh.

-
--:--/--:--