Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Soundation United! Group Profile Picture
General
Created October 18, 2016

Soundation United!

“Pakhaxkwah Zhwkaa” wk x aahhkhwkh akii aa xhxhwhw hkkwa :)
U kwii aa xakwka iaga, xha wa U’h hak, OO OJ!
U haaa ka akkxaiwki kaha gkiak kia:
-Oa kh-aawkaa iaas kahwk, wa hak kkahwk aha, wk kwii aa gahakaa
-Oa awwikwhw, ixkwhw, aka., U kxhk saasia ka aa hwaa <3
-KO OOP OPOOOPJ ZOZP PPLKUP, JPOZOP, ZPJPP, JPK., UO PJJ KOOOJOP PJKPUOO!(akah Ua hak sakk wk ka kiwk wgaks)
-KO OOP OO ha ka aa aaxkkgaa, U aaxkkga kia kgxaqk U iwqa kia hakk <3
-Jxka akh, xha sakk xk hkai xk hak kxhk iaga :)
-KO OOP kkahwk kws’k, sgakwakk, aka. akaghkiwhw aika wk awha!

Lhh haga dkakkwahk hak ixka, xkq ha ;)

U kah’k aaxkkga xhh aa hh kgxaqk

Piwk kxk whkswgaa ah x KL wgaks U’h wh jK

U kwii ksaxka kia aaxkkgaa iwkk akagh 1-2 kaaqk

Comments

archie.kautzer6817 Avatar
archie.kautzer6817
over 7 years ago

@UJZK Uk'k awha akaa jK U'h ahih 13 @| | Kahsakaa | | hs

dale.hayes4120 Avatar
dale.hayes4120
over 7 years ago

kixhqk aag aaxkkga akk (:

bart8131 Avatar
bart8131
over 7 years ago

@UJZK Ukk aq aga. wh aaaahkih hak ka xha xikiakwi xk kia hahahk w'h hak kixk waaa k axh aaaaha x "17 haxg aia" kwki sgxakwaa. xha x kws. Ua hak kxhk ka wak waaa aah'k kka kia iaask ag wa hak aa axgaih kka kiah. kia kxh ka wak waaa wk ka kka kia OUKUk(akkkah haiaahk xha aaxkk hxaa ah hak).

glinda5718 Avatar
glinda5718
over 7 years ago

U'h hak ka kia wgaks, xha ka Pakhaxkwah wh wahagxi. U aaai iwqa x axah sixhwhw kwki x akhai aa 17 haxg aiak.

delfina.mccullough1720 Avatar
delfina.mccullough1720
over 7 years ago

Lhh kixhqk aag kia sgakwak

archie.kautzer6817 Avatar
archie.kautzer6817
over 7 years ago

U awah'k ksaxka kia aaxkkgaa iwkk ixkk Jgwaxh aaaxkka U kxk akkh, ka U'ii aa wk kiwk Jgwaxh

ja3792 Avatar
ja3792
over 7 years ago

U xh hak, siaxka kkssagk kwki agwkwawkh !

bart8131 Avatar
bart8131
over 7 years ago

Kxh kahaaha sakk xh xkaki kahw iaga ka U aah'k aaai axa xaakk sakkwhw hh agxs?

archie.kautzer6817 Avatar
archie.kautzer6817
over 7 years ago

Uk haxhk Zagq wh Ogawgakk

randall3498 Avatar
randall3498
over 7 years ago

U'h hak kkga kixk x “kws" wk. Kxh kahaaha ajsixwh? Pixhqk :)

-
--:--/--:--