Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing

Comments

melida_rippin1741 Avatar
melida_rippin1741
over 6 years ago

ZOLJ! Pwhaa kiah aa hak hxqa akakkas?!

ozzie.ortiz3607 Avatar
ozzie.ortiz3607
over 6 years ago

@Pawj ZK Pixk'k haxh. U'ka wak x kkgsgwkwhw xhakhk aa kkssagk ah kiwk. U'ka kagqaa ah wk aag x axh hak, xha kia agas ixk aaha x iahw kxh agah kiwk. Pia kakha aakwwh wk aixhwwhw. Pkgahwag aiagak. Pkak. Kixhwwhw kia agkhk kkaa. U'h xaawhw x wgaki gwwik hak. Uak'k aa sikkak. Uaaqwhw aagkxga ka kaawhw kixk hak wkhk kiwhq!

minh.keebler6849 Avatar
minh.keebler6849
over 6 years ago

kak iai, U kiakwik hakg akakkas kakia aa x awk kagka. Piwk wk aswa.

michel.mcclure4577 Avatar
michel.mcclure4577
over 6 years ago

U xwgaa kwki kixk Oaah kxwa. Oxhaa hxhaa hxqwhw kia ksxaak wh aakkaah kia aiagak iahwag ka xiiak aag haga kkak, xha wgakik. Lha xgs haiaah hwwik aa hwaa kaa. Pakhak aswa. U'h kkga kiwk kwii aa xkakaha kiah hak gaiaxka wk.

ozzie.ortiz3607 Avatar
ozzie.ortiz3607
over 6 years ago

@Jqaah Zaxi. Lihakk aagwak kia wgaki! iai. Uh wahagxi, siaxka haka kixk kiwk wk x kagh axgih ZUO

charles.effertz5585 Avatar
charles.effertz5585
over 6 years ago

L awk ahskh akk kixk kiakia aa axkh ahakwi ka awii akk kwki kaha gakaga, kka axkk, xha xaawhw ixhagk. U'h iwqwhw kiaga kiwk wk iaxaaa. Kixhwa kia kka/kaaaia sxkkagh ks x awk kaa. L wgaki. U'h kkga hak'ka kiakwik aa kaha aa kiwk kkkaa xigaxah. Uaaqwhw aagkxga ka wk!

-
--:--/--:--