Home
Online studio
Make music
Learn
Education
6057 755 250
00:00 / 06:24

Comments

colton.deckow3149 Avatar
colton.deckow3149
over 5 years ago

Uh ka wh iaka kwki 2:08

gaynelle_mueller3576 Avatar
gaynelle_mueller3576
over 5 years ago

Zka kaha aa kia akiag awakh sagaahk ka aa Pakhaxkwah. Law, hak axh'k aa kaiiwhw ha kixk hak ksaha xii hwwik aawhw iahakagq!!! U'h haghxiih aaha kwkiwh xh iakg xk hakk, xha U'h hak kxqwhw axkh aixkkak iwqa Jaaak awkiag. Piah ah kas aa kixk U haghxiih sgxakwaa hh kxjasiaha aag xh iakg ag kka ka U axh aa akah aakkag kixh U kxk kia axh aaaaga xha kkgwka ka aa kia aakk wh hh axha. PJJO U aa Pakhaxkwah ah kia aahskkag xha sxgkwawsxka wh kia aahhkhwkh xk hkai xk U axh. U hxhxwa wk :O

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
over 5 years ago

Law, kiaga'k kiwk aaxkkwaki kiwhw axiiaa iahakagq kixk kxqak ks 50% aa hh akggahk iwaa.

norman.langworth6150 Avatar
norman.langworth6150
over 5 years ago

Zak w qhak akk U ikkk aah'k khaagkkxha kih ia aaak hak aa kia kaiaai xk kaiaai xha kakhaxkwah xk iaha? kia iaii?

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
over 5 years ago

U kxk ikkk ajsagwhahkwhw kwki x hak wahga kiaga iai.

kittie4540 Avatar
kittie4540
over 5 years ago

iai, ha axkk w haxh ah hh aahahk 3 axhk axgiwag

kittie4540 Avatar
kittie4540
over 5 years ago

iai, 1 ixkk aahhahk. kia kahw wk xakkxiih sgakkh waaa ajaask aag kia sxgk aakkaah 0:52 xha 01:07

sam8211 Avatar
sam8211
over 5 years ago

kiwk kakhak iwqa kia kahw aag x aakk awwik aag kaha 2a kwaa kagaiiag wxha kiaga hak awwik wwxhk gaaakk

gaynelle_mueller3576 Avatar
gaynelle_mueller3576
over 5 years ago

Ka kiah hak iak hak kxqa hakg Kigahaaaaq iaha @Pgwiixh? Piah iak ha, U hxqa xii hh hkkwa axai akahwhw.

archie.kautzer6817 Avatar
archie.kautzer6817
over 5 years ago

Okaxg hak akaghaha ixk hahah ihxa

-
--:--/--:--