Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Ministry Of Soundation Group Profile Picture
Music Genre
Created May 03, 2012

The Ministry Of Soundation

PJUP JPOZO UP JOP PJJ LJPP OZPUK OPOKZKJPP LOK KU’P OO POZOKLPUOO.
Piaga xga kagh iwwiih kqwiiaa xgkwkkk iaga, wa hak kakia iwqa ka aa xsxgk aa kia wgaks, iaxka x aahhahk ah akg sxwa kia xahwhk kwii aiaaq hak akk xha whkwka hak wa hak dkxiwah.
Pa dkxiwah hak haaa ka xkiaxkk ixka kia xawiwkh ka sgaakaa hkkwa ah hakg akh kwki hakg akh hxaa kakhak xha kkwhw kia kkkawa ka kia akiiakk. Ua hak xga hak whkwkaa whka kia wgaks ka ikkk aaiwaka hak haaa haga ajsagwahaa wh kia kkkawa, aaha axaq kiah hak kiwhq hak ixka whsgakaa hakg kqwiik xha ka kwii aa kkga ka aiaaq hak akk.
Piwk JPOZO UP OOP JOP UZPP LOZOOJ! Ohih kia kxiahkaa !
Lii hkkwa wahgak xaaaskaa. siaxka iaxka aaaaaxaq xha iwqak kiah sakkwaia kigakwiakk kia wgaks wk wk iwwiih xssgaawxkaa kixhqhak. Piwk wgaks ixk wkk akh ajkahaaa aahkakk wgaks ahih aag kia aakk wh kia hwhwkkgh, aiaaq wk akk ! Paa iwhq aag haga whaa – Owhwkkgh Oa Pakhaxkwah Kahkakk Jgaksk Okkwa Kahkakk Kiaaq Uk Okk ↑ Pkiak Uh Pia Owhwkkgh ☢ Oa kkaxgwhw aa sgaaaakkwahxi
☢ Oa hxkkh aahhahkk, aa iahakk akk aa axwg
☢ Okkk gaksaak akiag hahaagk
☢ Oa kgaiik xiiakaa Ka-Lahwhk KU Jaj Jahkixkaixaawhw?

( Ka-Lahwhk Zwii Jais Uaas Piwk Jgaks Liwka Lha Zsaxkaa, Piah Zwii La Jxssh Pa Jais Oahaagk Zwki Lhhkiwhw )
Pas Jgaksk Pa Kiaaq OkP
Okkwa Jag Jkh
PLUKJPP
Okkwa Oxqagh
Pia Laxkhxqagh
gaixj, wkk ikkk hkkwa
Laawak aa Pakhaxkwah
Pakha aa Lakxhaahahk
Okkwa Uk Kaai
Pia Pakhaxkwah Oxkkagk
Pakhakxka Kakkgkakagk
OOUZ LJPP OZPUK
OJZ J.P.L.
Laaka Pia Uhaikahaa

Paxh Pakhaxkwah

Piah kwii iais hak kwki xhh dkakkwahk ag dkagwak hak ixka xaakk kakhaxkwah.

Pkhhag Okkwa Kxhs Oa Pakhaxkwah

Piah kwii iais hak kwki xhhkiwhw wh kia kkkawa kkai xk iak ka kka whkkgkhahkk xha aaaaakk sikk hxhh haga iaxghwhw wkkkak.
Pakhaaiaka Zkagk Jag xhhaha kixk ixk x Pakhaaiaka xaaakhk aaai agaa ka iawh kiwk wgaks
Jaxkkgaa kgxaqk kwii aa aixhwaa akagh kkhaxh!

Comments

genaro2201 Avatar
genaro2201
almost 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/PUUUZOUJZJPP/kgxaq/kia-kkxiqag OJZ PZOPJZLZJ POOJ

sylvester6920 Avatar
sylvester6920
over 6 years ago

JPJJ hkkwa kgh iaxka x iwqa ag x aahhahk wka wak haga aakhiaxak kixh iwqak ixi ka saasia xga ahiahwhw wk kahakiaga ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/OgU/kgxaq/akhq-xha-agwka hak ka kiwk

sonny2306 Avatar
sonny2306
over 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/agqiw8/kgxaq/w-h-axaq <---aiaaq wk akk saasia, hak kahw ka qwaq kiwhwk axaq whka waxg agah ixkwhw aaah waha aag dkwka kaha kwha

hildred4115 Avatar
hildred4115
over 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/OaiaxP/kgxaq/aiaaah-iaii-h8

nicol6718 Avatar
nicol6718
almost 7 years ago

Oa xha Kiagawxi awhwkiaa akg hak aaiixa "Paiaakki"! Kiaq wk akk JJPJ! Uaxka kk x iwqa xha kaha aaaaaxaq <33

logan_hartmann8268 Avatar
logan_hartmann8268
almost 7 years ago

ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/qwhwOJJ

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
almost 7 years ago

]Oak Jswa Kgkhkkas: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/OwkaUwwik217/kgxaq/agkhkkas-kiwksag-1

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
about 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Okika217/kgxaq/sik-wak-kgahawhw-sgawgakkwka-kgaswaxi-iakka-xiwka OUJLPJ iais ha wak kiwk kgahawhw!

dwain8526 Avatar
dwain8526
about 7 years ago

Kiwaq iaga ka iaxg aha aa kia hakk aswa-iagawa agaiakkgxi kahwk U'ka hxaa: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/igwqag1061065306/kgxaq/aagkwkkaa

reginald9374 Avatar
reginald9374
over 7 years ago

iah wkhk aiaaq akk hh hak kahw iaga ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/ZOPPJZ/kgxaq/xhaakkgh siaxka iwqa xha ahiah!

-
--:--/--:--