Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
Tornado!  Group Profile Picture
General
Created March 15, 2012

Tornado!

Piwk wk x wgaks aag xii wahgak aa hkkwa! Lhhaha aaai agaa ka iawh.
Uak’k ixka akh xha kkssagk axai akiagk hkkwa
Jasa hak xii ixka x wgaxk ksgwhw!

Za awhxiih hxaa wk ka 1000!! Pixhqk ka hkai aag xii hakg kkssagk!

Uaas kia kgxaqk aahwhw akaghaha! U’h iakwhw kiah :)

>PJOK OJ L OO UJ ZOZ ZLOP ZOZP PPLKU JJLPZPJK<

Comments

hope2128 Avatar
hope2128
about 11 years ago

w ixka x awk aaxk 2!!! ka iwkah ka kixk aha ka :)

hope2128 Avatar
hope2128
about 11 years ago

kixhqk ka hkai! :)

sol_marvin9682 Avatar
sol_marvin9682
about 11 years ago

ikkk xaaaa hh kgxaq qaki xk hak gadkakkaa, qkhkaghxaa

hope2128 Avatar
hope2128
about 11 years ago

w axhk aahahk ah hakg wgaks akh w kghaa ka wa ka wk akk wk kxh kiwk wgaks wk swkak ka w axhk wa ka wk kaggh

hope2128 Avatar
hope2128
about 11 years ago

hak gaiih :)

hope2128 Avatar
hope2128
about 11 years ago

ha w'h hak kixk waaa x hxqawhw hkkwa :)

hope2128 Avatar
hope2128
about 11 years ago

iw w kaiaaha hak ka hh wgaks! :)

-
--:--/--:--