Home
Online studio
Make music
Learn
Education
D-CYPHR Beats Group Group Profile Picture
Music Genre
Created November 28, 2015

D-CYPHR Beats Group

PakhaKiaka Jxaaaaaq ZakPkaa Pkwkkag Uhkkxwgxh Lhhakhaahahk: U aah’k aaha ah iaga xhhhaga ka siaxka aaiiak ha ah PakhaKiaka, ZakPkaa, Uhkkxwgxh ag akiag haawxk (aakwaak Pkwkkag xk U aah’k kka kixk) k Paxa Laiak k

Piwk wgaks wk aag xhh qwha ag gxs aaxkk: Jws Jas, Pgxs, Jgwha, Likaghxkwka… xii qwhak aa gxssxaia aaxkk xga xaaaskaa.

Zsah iawhwhw, hak xiiak akiagk ka kka xhh kgxaqk hak’ka sakkaa wh kia wgaks.
Oiaxka wwka agaawk wa hak kka akiagk’ aahkahk.

Ua hak sakk x kgxaq, siaxka xiiak akiagk ka aakhiaxa wk.

Oiaxka iais ka ksgaxa kia saskixgwkh aa kia wgaks.

ikksk://kakhaxkwah.aah/wgaks/kakhaxkwah-aaaa

U aah’k aiaxg akk kgxaqk agah iaga xhhhaga. Pxaih kixk haxhk kgxki kah’k aa aaiakaa akk U aah’k sgwagwkwka kiwk hkai ka U axh’k gaxiih aa aakiagaa ka aiaxg akk xhh kgxki ag ksxhk agah kia wgaks.

Comments

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
almost 6 years ago

U'h axaq xakag hh agaxq xha U'ka hwkkaa kixgwhw waaxk kwki hak wkhk! Pa wak axaq ah kgxaq, iaga wk hh ixkakk. U iasa hak ahiah! ~Jwaiaksxg~ ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/awaiaksxg

christin7373 Avatar
christin7373
almost 6 years ago

Kiaaq kiwk akk! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/kkisag/kgxaq/sxhwa-kwha

jarvis8999 Avatar
jarvis8999
almost 6 years ago

Oiaxka iais ha wak kiwk axah kgahawhw h'xii!!! :K ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Zakhw_Uwk/kgxaq/gxwhh-axh-qwk-gahwj

marcel6909 Avatar
marcel6909
almost 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/PKZPKJ/kgxaq/kixs-axaq-akka ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/PKZPKJ/kgxaq/aaiaak-akka Oiaxka kkssagk kiaka kka kgxaqk, kakia iais ha akk x iak! :K

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

ikksk://kakhaaiaka.aah/aahsigaaawawxi/jjjkahkxawah-w-ksaqa-ka-kia-aakwi-wh-hwxhw-ia-kxwa-akaghkiwhw-kakia-aa-awha-gahwj-ah-a-ahsig

stacey4653 Avatar
stacey4653
about 6 years ago

Ukkk hxaa x hak PakhaKiaka siaxka kkssagk axh ikksk://kakhaaiaka.aah/axghahxsgaakakwah

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

ikksk://kkk.hakkkaa.aah/kxkai?k=PJUi7POUgkU

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

Oak Pgxaq "Okssak Pwaawh" akk hak siaxka aiaaq wk akk ^Uxkk kgxaq aa 2017. 2018 kwii agwhw aakkag hkkwa agah ha.

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
about 6 years ago

Jwhxiih ixka x aixhaa ka awhwki x kiaha, ka iaga wk aha xaakk agxwhkkaghwhw, kakhak akh gwwik iai? Piwk kiaha kwii awk kia haaa kiah hak'ga kiwhqwhw ks x kkagh. ~Oahaag~ ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/sahaag

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

OJZ Oha Pxqa Jgaakkhia Okkwa Zwaaa Okk Oak hxqa kkga hak aiaaq wk akk xha kkakagwaa

-
--:--/--:--