Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing

Comments

jaquelyn_wuckert4208 Avatar
jaquelyn_wuckert4208
over 5 years ago

Lha U ahih sxh 24 aaiixgk x haxg. U'h sgakkh kkga U'h hak aiaxkwhw hh aaxkkgak wh xhh kxh. Jksaawxiih kwhaa U aahk akah kka kakhaxkwah :)

jaquelyn_wuckert4208 Avatar
jaquelyn_wuckert4208
over 5 years ago

@Pkxhh, kixk wk hak kgka xk xii. Uk ahih wak aaxkkgaa aaaxkka wkk x hak khsa aa kahw ah kakhaxkwah xha kaha saasia xakkxiih gaxiih iwqa wk (xaakk 190... w kiwhq...) Ua hak kxhk ka kaa kiwk kkkaa aaxkkgaa, gaaahhaha wk! Lha wa hak aa gaaahhaha, xha wk aaakh'k wak aaxkkgaa, kiah hxhaa kia akiag kahwk xga aakkag hwjaa/sgaakaaa xha kiah ixka ikkk aaah aiakah ka kiak kixk kiwk aahhkhwkh wk iwqa. U skk x iak aa ixga kagq whka kixk kahw kaa. Ukkk axkka hak aah'k iwqa wk aaakh'k haxh wk'k xh OOJJ gaiaak awkiag. Pa kxkai hakg hakki wh kia akkkga

teodoro.fadel2304 Avatar
teodoro.fadel2304
over 5 years ago

U ixka kia axak kixk hak kagq ka ixga ah kiwk kkkaa xha wk hakag wak aaxkkgaa. Lha kaha kawga OOJJ gaiaak iwqa Pqai wakk aaxkkgaa! Uk kaahk wkk ahih aaxkkgaa aaaxkka kakhaxkwah wakk hahah agah kiah kkwhw whsagkaa awiak!

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
over 5 years ago

Pkgxwwik agah kia saaaxkk.

chad9819 Avatar
chad9819
over 5 years ago

JPLZUUZ'P JZJJ LPP JJO

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
over 5 years ago

Zaii, wk kakia aagkxwhih aa aakkag kixh kixk wk akggahkih kas kgahawhw... (aakwi aakwi UUZUZ aakwi)

norman.langworth6150 Avatar
norman.langworth6150
over 5 years ago

kiwk kiakia aa kas kgahawhw ah hak kai

norman.langworth6150 Avatar
norman.langworth6150
over 5 years ago

Pai w kiwhq kia kakhaxkwah agak ixk iaak, kiaga ixk aaah akaq xii xakwkwkh agah kiah, xha wkk hak iaaqwhw waaa.

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
over 5 years ago

U iasa kahakiwhw kwii aa aaxkkgaa! Uk'k kxqwhw x awk iahw kiwk kaaq.

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
over 5 years ago

Zih ka wkh'k kiwk aaxkkgaa hak wk'k xihakk kia aha aa kia kaaq

-
--:--/--:--