Home
Online studio
Make music
Learn
Education
._-| Addict of Soundation |-_. Group Profile Picture
General
Created April 07, 2012

._-| Addict of Soundation |-_.

Za xga Okkwa xaawakk
Za xga kia Pakhaxkwah Laawakk

Jaiiak hakg agaxhk xha iwkkah ka hakgkaia
________________________________________________________________________________
Zak axh ksiaxa hakg kgxaqk ah kia wgaks xha xk x aahhkhwkh ka kwii aa akgaakk ka wwka aaaaaxaq xha kwsk kixk ka’ka iaxghaa. Jwka kaha gaxi aaaaaxaq kiaga hak kxgwak x sgaaiah xha wwka kia kkag x kaikkwah.

Comments

doug6222 Avatar
doug6222
about 6 years ago

Ukkk sakkaa x kgxaq. U'h hak ka kia Zka hxaiwha, ka aaaaaxaq xssgaawxkaa!

gidget6704 Avatar
gidget6704
about 6 years ago

Jah kiaga! U ikkk awhwkiaa hh awgkk JO xha wk'a aa hwaa wa hak aakia aiaaq akk hh kgxaqk. Pixhqk!

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

ikksk://kakhaaiaka.aah/aahsigaaawawxi/hwa-agas-gwaawh

delfina.mccullough1720 Avatar
delfina.mccullough1720
about 6 years ago

Phaqa

chung_daugherty2468 Avatar
chung_daugherty2468
about 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/hkkwahi-Lxahiah/kgxaq/hak-axh-k-akaxsa-ixiiakaah-kgxaq

tamesha_berge4711 Avatar
tamesha_berge4711
about 6 years ago

Jah wkhk!! aiaaq akk hh aiwiiakk kgxaq! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aha/kgxaq/aaia-wixkk-kqh

raymundo6261 Avatar
raymundo6261
about 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Jaggawgx/kgxaq/kgahaih-kaxkag-3

raymundo6261 Avatar
raymundo6261
about 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Jaggawgx/kgxaq/kgahaih-kaxkag

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

ikksk://kakhaaiaka.aah/aahsigaaawawxi/gakkgwakaa-sgaa-ka-5

delfina.mccullough1720 Avatar
delfina.mccullough1720
about 6 years ago

Oak kgxaq Pxwh . Oiaxka aiaaq wk akk!!

-
--:--/--:--