Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
☺ Cookies ☺ Group Profile Picture
General
Created January 05, 2015

☺ Cookies ☺

Jaiia Jkaghaaah!

Uakk aa kaha xakagkwkwhw kixii ka?

Okkwa Jaaq Paaagak Oak xiakh wk hak ah wPkhak swaq wk ks iaga!

Kiaaq akk Oiaahwj’k POJ Zxgk ah aiwaqwhw iaga

Comments

tiny2540 Avatar
tiny2540
over 6 years ago

Uak'k aaiixa!!!! :) ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LLPP4POJ/kgxaq/iak-k-aaiixa-ixssh-hak-haxg-ksaxka

vernetta4664 Avatar
vernetta4664
over 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/POOLZ/kgxaq/hakhkxwh-sik-gaxa-aaka

mariette_kuhlman9058 Avatar
mariette_kuhlman9058
over 6 years ago

Uxa-Zxiqag (kixk'k ha!) hxaa x Kwkaaga kagkag aag xakwka Pakhaxkwah hahaagk. Ua hak aakia ksgaxa kiwk iwhq xgakha, U kakia wgaxkih xssgaawxka kixk. ikksk://awkaaga.ww/ahiPJ95 U qhak kiwk kaahk iwqa ksxh, akk U axh xkkkga hak, wk wkh'k. Ua hak ixka xhh aahaaghk, U aahsiakaih khaagkkxha. (Oaka: U'h kahawhw kiwk hakkxwa akk wh hxkk, ka U'h ikkk wahhx aash/sxkka wk, hxhaa kwki kaha gakwkwahk)

mariette_kuhlman9058 Avatar
mariette_kuhlman9058
over 6 years ago

Ua hak'ga iaaqwhw aag aaiixak ag xhhkiwhw iwqa kixk, U'h kwiiwhw ka kgh wk akk. U aah'k aa kaii wh kia agkh aasxgkhahk, akk U'h xigwwik kiah wk aahak ka haiaawak. U aa iws-ias.

delfina.mccullough1720 Avatar
delfina.mccullough1720
over 6 years ago

Ja aiaaq akk ha xha aahsakaa hak kahw Pakgakahwa

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
over 6 years ago

Jaiia akaghaha :3 U xh akkaxkaa aaaxkka U ixka aaah kagqwhw ah akiag kkkaa kixk U kwii kixga kaah ka U haaa ka ksaxka hhkaia xwxwh xha aiaaqakk kixk akaghaha ixk aaah aawhw haxhkiwia U kxhk ka kixga kiwk kgxaq kwki hak wk'k kagh aiwii iwqa xihakk akaghkiwhw kixk U kgh ka aa :ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500/kgxaq/kiah-kwha-kkask

delfina.mccullough1720 Avatar
delfina.mccullough1720
over 6 years ago

Kiaaq akk hh hak awwgaah kahw Oxkkwka: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/PiagwahOaawawxi/kgxaq/awwgaah-kiagwah-hxkkwka

georgianne_altenwerth9712 Avatar
georgianne_altenwerth9712
over 6 years ago

---> ikksk://kakhaxkwah.aah/k/aawaw <---

leeann6796 Avatar
leeann6796
over 6 years ago

Oh hak aaiixa kwki Oiaahwj wk akk! Kiaaq akk Oakawaah !

dwain8526 Avatar
dwain8526
over 6 years ago

Oak Lwwgaah gahwj aa gxawaxakwka! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/igwqag1061065306/kgxaq/whxwwha-agxwahk-gxawaxakwka-iaki-gwqag-aww-gaah-gahwj

-
--:--/--:--