Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing

Comments

alline_feeney5765 Avatar
alline_feeney5765
about 7 years ago

@ahaagawk. Owaa! Kah'k qhak kiah U kwii ixka kia kwha ka sixh kwki kiwk. Lkk kiah U aa hak kwii aa kia awgkk ka qhak.

jordan.lockman4055 Avatar
jordan.lockman4055
about 7 years ago

@Lhagaxk Uxhq xkxh. U'h whkahkaih akgwakk hak. :O

alline_feeney5765 Avatar
alline_feeney5765
about 7 years ago

Zak gaxiih. U ixa x agxhh waax kiah U iaxga kiah. Owha wa U ixhq kia sgaiaak aagh hakg xaaakhk? U kwii aa aakgka kaha hak x sgakwak aash aa kixk U hxqa aaaaga sakkwhw xhhkiwhw xhhkiaga.

madelene2603 Avatar
madelene2603
about 7 years ago

"U kwii aaiaka kiwk ah kia kaaqaha" Za'ii kaa xaakk kixk ZK

jordan.lockman4055 Avatar
jordan.lockman4055
about 7 years ago

@Lhagaxk Zxwk... gaxiih? Kkh U kakxiih axh wwka kiah ka hak. ZK

alline_feeney5765 Avatar
alline_feeney5765
about 7 years ago

U haaa kiaka kaaxi gaaagawhwk.....aag akw kakkwhw.....

nathanael9201 Avatar
nathanael9201
about 7 years ago

Lgki... kkk...

marceline3215 Avatar
marceline3215
about 7 years ago

"whhx kswgwkkxi hwgwaxi ihgwaxi whawkwakxi"

jordan.lockman4055 Avatar
jordan.lockman4055
about 7 years ago

U kwii aaiaka kiwk ah kia kaaqaha ZK

jordan.lockman4055 Avatar
jordan.lockman4055
about 7 years ago

U kxk sixhwhw xgakha kwki kia kkkawa, gaaagawhw awaaagahk kxhsiak, xha skiiaa ks x iwkk aa kagak kixk gihhaa ka gxkkia aaa. Piwk ixssahaa. KO OOP UZKJJ.

-
--:--/--:--