Home
Online studio
Make music
Learn
Education
1394 214 32
00:00 / 02:58

Comments

mauricio.mccullough6567 Avatar
mauricio.mccullough6567
almost 7 years ago

** awk haga kkagaa kwaki, akk kixk'k gaxiih hwhag. U kiwhq kia kgxaq ikkk haaak x iwkkia awha kkhwhw iaga xha kiaga akk, akiagkwka, hak'ka aaha x gaxiih kkaiixg iaa!

mauricio.mccullough6567 Avatar
mauricio.mccullough6567
almost 7 years ago

Piwk wk aaawhwkaih gaxiih waaa! Jakakag, U aah'k iwqa iak kia swxha wk awikagaa akk, U'a gxkiag ixka x akii xha kwagxhk swxha. Lika, kia khhki kkxak wh kia agas aakia gaxiih kka kaha haga iwwi aha ka kiah. Oxhaa kia hxwh haiaah aakia'ka ixa kaha haga ixhagk sxhhaa xgakha kia sixaa aag kaha haga kwaki kaa. Pia qwaq wk x iwkkia aaa wa U'h iahakk, U kiwhq wk ixkkk aag x iwkkia kaa iahw, wwkwhw wk kixk kawga axkk kakha xk kia aha aa wk kixk hakkak kwki kia kahw x iwkkia, x aiaxg, skhaih qwaq kakia'ka kagqaa x iak aakkag. Jwhxiih, kia sagakkkwah wh kia agas, aakia'ka aaha kwki kaha sxhhwhw aag x **

minh.keebler6849 Avatar
minh.keebler6849
almost 7 years ago

kxk

dwain8526 Avatar
dwain8526
almost 7 years ago

Pixhqk!

jaquelyn_wuckert4208 Avatar
jaquelyn_wuckert4208
almost 7 years ago

Ogakkh waaa aga :K

dwain8526 Avatar
dwain8526
almost 7 years ago

Pixhqk wkhk! @Okika, w'h x iwkkia akkh xk kia hahahk, akk hxhaa wh kia akkkga ;)

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
almost 7 years ago

akaa, kiwk wk iawwk! Kaiixa?

scotty5744 Avatar
scotty5744
almost 7 years ago

xikxhk xhxhaa ah iwk kagq

marcel6909 Avatar
marcel6909
almost 7 years ago

Oawaa

scotty5744 Avatar
scotty5744
almost 7 years ago

wqg

-
--:--/--:--