Home
Online studio
Make music
Learn
Education
3548 503 60
00:00 / 02:00

Comments

ona2892 Avatar
ona2892
over 9 years ago

Jaga wkhk! Zak axh akh kiwk kgxaq ah hh Lxhaaxhs sxwa aag ahih $1.00! Ua hak akh wk, hak wak khiwhwkaa haawia xaaakk kkwhw kia agaa Lxhaaxhs iwkkahwhw xss. ikks://kaxhaajj.axhaaxhs.aah/gaiaxkak

dustin.oberbrunner3644 Avatar
dustin.oberbrunner3644
over 9 years ago

hkkk. aa. aakhiaxaxaia.

oren9391 Avatar
oren9391
over 9 years ago

U gaxiih iwqa iak wk waak whka 6/8 wh kixk aha kaakwah.

maria1564 Avatar
maria1564
over 9 years ago

U UOZJ UP!!!!

marcel6909 Avatar
marcel6909
over 9 years ago

-Oa aixhaa ka kwh kia aahsakwkwah :( +L kagh aaai kahw ka iwkkah ka :) kaii aaha akaa hak hxaa x wgaxk kahw U qhak kiwk aahak axg wh kia aahsakwkwah!

oren9391 Avatar
oren9391
over 9 years ago

@KU LUJJL kiaga'k x aww awaaagahaa aakkaah kahakiwhw aawhw "xhhahwhw xk iaii" xha aawhw kkkaq wh hakg iaxa.

ona2892 Avatar
ona2892
over 9 years ago

@Lxaqaahah U kxk wawhw aag haga aa x aaai iwqa kixk kwki kia agas. Pixhqk aag kia xakwaa!

ona2892 Avatar
ona2892
over 9 years ago

18 iwqak wh 5 axhk! Pixk haxhk ka hkai ka ha! Pixhqk ka akaghaha!

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
over 9 years ago

Pixk ajkgahaih sixkaa kakha hak agwhw wh xk xgakha 0:40 gaxiih gkwhk kia kgxaq, w xika aaik kia hxwh kaakwah (qwha aa x sgawgakkwka agas) ixaqk kia sakag wk haaak :/ Lssxgk agah kixk gaxiih hwaa kgxaq kiakwi :)

marion2027 Avatar
marion2027
over 9 years ago

Uk'k hwaa akk kiwk kiwk wk xhhahwhw xk iaii kiakwi !! Uaak k x iwqa!!! Ukkk kixk wk'k kkkaq wh hh iaxa

-
--:--/--:--